FC Spartak Rychnov nad Kněžnou - oficiální stránky

Pozvánka na valnou hromadu, 28.2.2024

22.01.2024 14:30:46

Pozvánka na valnou hromadu


Výkonný výbor FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z. s., svolává
řádnou valnou hromadu


FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, z. s
se sídlem U Stadionu 1430, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,

IČO: 486 13 771, zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 546,
která se bude konat ve středu 28. února 2024 od 19:30 na adrese sídla spolku U Stadionu 1430, Rychnov nad Kněžnou.

Pořad jednání:
1. Zahájení. Volba předsedajícího valné hromadě, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Výroční zpráva za rok 2023.
3. Zpráva revizní komise.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023.
5. Zvýšení příspěvků na sportovní činnost.
6. Diskuse. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady k navrhovaným bodům jednání:
Bod 1) Valná hromada volí orgány valné hromady dle návrhu.
Bod 2) Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2023.
Bod 3) Valná hromada bere na vědomí Zprávu revizní komise.
Bod 4) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023.
Bod 5) Valná hromada schvaluje/neschvaluje zvýšení příspěvků na sportovní činnost.

V Rychnově nad Kněžnou, 21. ledna 2024

Domů Hráči Zápasy Kontakt Odkazy Fanshop Archiv Copyright © rychnov-fotbal.cz 2020-2024
Vyskytla se chyba, pokuste se znovu načíst stránku. Znovu načíst 🗙