FC Spartak Rychnov nad Kněžnou - oficiální stránky

Valná hromada FC Spartak Rychnov nad Kněžnou 8. 6. 2021

05.05.2021 22:05:50

Pozvánka na valnou hromadu

Výkonný výbor FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z. s., svolává řádnou valnou hromadu FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, z. s se sídlem U Stadionu 1430, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 486 13 771, zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 546

Která se bude konat v úterý 8. června 2021 od 19:00 na adrese sídla spolku U Stadionu 1430, Rychnov nad Kněžnou.

Pořad jednání:

1. Zahájení. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Výroční zpráva za rok 2020.

3. Zpráva revizní komise za rok 2020.

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020.

5. Volba předsedy spolku.

6. Volba členů výkonného výboru.

7. Diskuse.

Závěr. Návrhy usnesení valné hromady k navrhovaným bodům jednání: Bod 1) Valná hromada volí orgány valné hromady dle návrhu. Bod 2) Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2020. Bod 3) Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2020. Bod 4) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020. Bod 5) Valná hromada volí předsedu spolku. Bod 6) Valná hromada volí členy výkonného výboru. V Rychnově nad Kněžnou, 4. května 2021 Václav Brůžek Jan Zemen Tomáš Polívka Jiří Šťovíček Tibor Sala

Domů Hráči Zápasy Kontakt Odkazy Fanshop Archiv Copyright © rychnov-fotbal.cz 2020-2021
Vyskytla se chyba, pokuste se znovu načíst stránku. Znovu načíst 🗙